Et deponi er et lager af affald. Affaldet kan ikke genbruges eller brændes.

Artikel om deponi

Deponier - opsamling af farligt vand

Moderne deponier er bygget, så der ikke kan sive forurenet vand ud fra dem.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om elektronik?