Elektronik er lavet af mange værdifulde materialer.
Men elektronik indeholder også farlige kemikalier.

Artikel om elektronik

Batterier

Et batteri er et lager af energi. Energien er gemt i de metaller, som batteriet er lavet af. Metallerne kan industrien bruge igen. Nogle af metallerne er giftige. Derfor skal batterier indsamles som farligt affald.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om plastik