Noget affald kan brændes på forbrændingsanlæg, der laver det til strøm og fjernvarme.

Artikel om forbrænding

Derfor brænder vi affaldet

Det ældste forbrændingsanlæg i Danmark er fra 1968. Det er dog ikke alle slags affald, som er lige gode at brænde.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om elektronik