Noget affald kan brændes og blive til strøm og fjernvarme.

Artikel om forbrænding

Derfor brænder vi affaldet

Det ældste forbrændingsanlæg i Danmark er fra 1968. Det er dog ikke alle slags affald, som er lige gode at brænde.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om genbrug?