Gamle aviser, ugeblade og andet papir kan man bruge igen og igen.

Artikel om papir

Fra træ til papir

Nyt papir laves af træ. Det er især nåletræer, man bruger. Træet udblødes i vand og kemikalier, så fibrene i træet bliver bløde og kan laves til papir.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om elektronik