Elektronik indeholder både sjældne metaller og farlige stoffer.
Derfor skal det specialbehandles.

Artikel om elektronik

Batterier

Et batteri er et lager af elektrisk energi. Energien er gemt i de metaller, som batteriet er lavet af. Metallerne kan industrien bruge igen. Nogle af metallerne er giftige. Derfor skal batterier indsamles som farligt affald.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om plastik?