Farligt affald

Noget affald er farligt for dyr og mennesker.
Derfor skal sparepærer, batterier og kemikalier afleveres til specialbehandling.

Artikel om farligt affald

Eksempler på farligt affald

I denne artikel kan du læse en række eksempler på produkter og stoffer i vores hverdag, der skal indsamles som farligt affald eller specialaffald.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om metaller?