Papir, metal, glas og mange andre materialer kan genbruges igen og igen.

Artikel om genbrug

Byggeaffald

Byggeaffald er det affald, man får, når man bygger nye huse eller river gamle ned. Meget af det kan genbruges – især hvis det sorteres rigtigt.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om elektronik?