Metaller hentes i miner. Derfor er det vigtigt, at vi genbruges mest flest mulige metaller.

Artikel om metal

Arsen

Arsen kendes af de fleste som hovedingrediensen i arsenik – et stof så giftigt at få milligram kan slå en voksen mand ihjel. Arsen blev tidligere brugt til at imprægnere træ og til fremstilling af klart glas og blyhagl.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om deponi