Affald der ikke kan genbruges eller brændes ender på deponi.

Artikel om deponi

Asbest

Før i tiden brugte man asbest i en lang række bygningsmaterialer. Det kunne for eksempel være i tag-, væg- eller loftsplader samt isolering. Støvet kan give lungekræft, hvis man indånder det. Derfor skal asbest på deponi, når det bliver til affald.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om kompostering og bioaffald?