Når affaldet brændes laves der energi i form af strøm og fjernvarme.

Artikel om forbrænding

D. Slagge

Slagge er rester fra forbrænding af affald. Slagge består blandt andet af aske, porcelænsrester, glas og flasker og ting af jern og metal.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om elektronik?