Papir, metaller, glas og mange andre materialer kan genbruges,
hvis de sorteres og indsamles rigtigt.

Artikel om genbrug

Indsamlingsordninger

Formålet med at indsamle affald er, historisk set, at forhindre ophobning af affald i byerne – med de gener og sundhedsproblemer, det medfører.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om henkastet affald?