Grønt affald - også kaldet bioaffald - kan omdannes til kompost eller biogas.

Artikel om kompost

Milekompostering

På nogle danske komposteringsanlæg komposterer man ved hjælp af ”miler”.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om papir?