Der er plastik alle vegne. Der findes mange forskellige slags plast. Det skaber meget affald. Men der er også muligheder for at genbruge meget mere plast end vi gør i dag. 

Artikel om plast

Mikroplast

Går man tur ved vandet, ser man desværre ofte plastaffald, som er smidt på stranden eller skyllet op. Alt for meget plast ender som affald i havet. På verdens plan er det 8 mio. tons om året , eller 19 tons i minuttet (2014). Det forventes at mængden er fordoblet indenfor de næste 10 år. Det er for eksempel plastposer, flasker og dunke, holdere fra sixpacks eller snor og reb. Det kan være til stor skade for dyr og fugle. Det kan også ødelægge naturoplevelsen for os mennesker.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om henkastet affald