Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Affald og miljø

Råstoffer er de ting, vi henter fra jorden. Råstoffer bruger man til at lave forskellige varer. Når råstofferne er blevet forarbejdet, kaldes de råvarer.

I Danmark har vi sand, grus, sten, tørv, ler, moler og kalk, som vi graver op af jorden. Måske kender du en grusgrav eller et sted, man graver moler? Moler finder man ved Limfjorden på øerne Mors og Fur. Sten, sand og jord stammer fra dengang, det var istid i Danmark.

  • Sten bruges til indkørsler, til at lave stenmure i haven, under asfalten på vejen og til at bygge huse med.
  • Sand bruges til sandkasser og som underlag på legepladser
  • Ler bruger vi til mursten og keramik
  • Kalk bruger vi til cement og i landbruget
  • Molér bruger man til kattegrus.

Meget af den energi, vi bruger til strøm og varme, kommer fra olie, kul og gas. Det kommer også fra jorden. I Danmark henter vi olie og gas fra havbunden.

I andre lande har man metaller, diamanter, kul eller andre ting i jorden. Vand er også et vigtigt råstof.

Især olie, drikkevand og diamanter er meget værdifulde. Derfor kan lande godt finde på at lave krig for at få magten over de områder, hvor der er olie, rent drikkevand eller diamanter.

Råstoffer bliver som regel ikke gendannet. Når der ikke er mere metal i minen, må man genbruge gamle ting eller affald.
Træer til fx papir kan man godt plante flere af.

Kul og olie kan man ikke genbruge. Det tager virkelig lang tid at danne noget nyt. Den olie, vi bruger i dag, stammer fra dengang, der var dinosaurer på jorden.

I stedet kan man lave energi af træ, atomkraft eller med solceller og vindmøller. Men der skal mange solceller og vindmøller til at lave så meget energi, som vi bruger i vores huse. Og der er endnu ikke så mange biler og flyvemaskiner, der kan køre og flyve langt på strøm.

Prøv at snakke i klassen, om I kender andre måder at lave varme og strøm til biler, huse og flyvemaskiner.  

Fotos med affald og miljø

Artikel om affald og miljø

Ressourcer

Ressourcer er de materiale, man bruger til at lave forskellige ting. Hvis man skal lave et glas syltetøj, skal man bruge materialer både til at lave glasset og låget og til at lave syltetøjet.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om forbrænding og energi?