Et deponi er et lager af affald. Affaldet kan ikke genbruges eller brændes.

Artikel om deponi

Gas fra deponier

Når man lægger madaffald i jorden på et deponi, udvikler det gas. Det kan man pumpe op, så det ikke gør skade i naturen.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om metaller