Elektronik er lavet af mange værdifulde materialer.
Men elektronik indeholder også farlige kemikalier.

Artikel om elektronik

Genbrug af batterier

Meget elektronik indeholder batterier. Batterierne laver strøm, men når de ikke dur mere, skal de afleveres som farligt affald.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om metaller