Farligt affald

Noget affald kan skade mennesker og naturen. Det kalder vi farligt affald.
Det er bl.a. sparepærer, kemikalier og medicin.

Artikel om farligt affald

Eksempler på farligt affald

I denne artikel kan du læse om nogle af de ting i vores hverdag, der skal indsamles som farligt affald.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om farligt affald?