Noget affald kan brændes på forbrændingsanlæg, der laver det til strøm og fjernvarme.

Artikel om forbrænding

D. Slagge

Den del af affaldet, der ikke kan brænde, kaldes slagge. I slaggen kan der være aske, stumper af porcelæn, sand fra glas og flasker og ting af jern og metal.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om affald og miljø