Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Det affald man har derhjemme opdeler man i forskellige grupper:

Dagrenovation: Køkkenaffald (restaffald)

Genbrugsaffald: Plastik, flasker, papir, dåser med mere.

Storskrald: Møbler, lamper, elektronik og andre store ting

Farligt affald til specialbehandling. For eksempel spraydåser, malingsrester og batterier.

Haveaffald: grene, blade, græs og andre planterester, der kan komposteres

Hvordan, tingene bliver indsamlet, er forskelligt efter, hvor du bor. Køkkenaffaldet henter skraldemanden ved husene. Det må ikke lægges på deponi, men skal brændes på et forbrændings-anlæg.

Papir og flasker kan man genbruge. Du kan aflevere dem i specielle containere, der enten står i nærheden af, hvor du bor, eller ved det supermarked, hvor du handler.

Nogle steder kan man sætte sit storskrald ud på gaden på nogle bestemte dage. Så kommer der en special-skraldebil og henter det. Bor du i lejlighed, har I måske et storskraldsrum? Eller også må du og dine forældre køre affaldet det på genbrugspladsen, hvor man kan sortere det i forskellige containere. Noget storskrald bliver genbrugt, noget bliver brændt og noget bliver lagt på deponi.

Du kan læse mere om haveaffaldet i temaet om kompost. Farligt affald har også sit eget tema. I temaet kan du læse mere om specialbehandling.

Artikel om genbrug

Byggeaffald

Byggeaffald kommer, når man bygger nye huse eller river gamle ned.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om henkastet affald