Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Affald og miljø

Artikler

Affaldsbehandling i Grønland

Grønland er verdens største ø. Men der bor kun 56.500 mennesker, da 3/4 er dækket af is. Samtidig er der langt mellem byer og bygder, og det gør det svært at transportere fx affald. Derfor har Grønland også nogle andre problemer med affald end Danmark.

Råstoffer

Råstoffer er det, man henter fra jorden. I Danmark har vi sand, grus og sten. Vi har også olie og naturgas. Men mange råstoffer kommer fra andre dele af verden.

Love om affald

Din kommune bestemmer, hvor, hvordan og hvor tit du får hentet dit affald. Det gælder både det affald, der kommer fra dig og din familie, og det der kommer fra firmaer.

Affaldsplan

Alle kommuner har en plan, der handler om indsamling, sortering og behandling af affald. Planen kaldes en affaldsplan. Her kan der for eksempel stå, at papiraffald skal indsamles, så det kan blive til nyt papir.

Klunsning forbudt

Klunsning er, når man samler andres kasserede ting ind for at sælge eller bruge dem.

Sortering er vigtigt for miljøet

Der er ikke nogen på forbrændings-anlæggene, der sorterer affaldet. Det skal folk og firmaer gøre, inden de afleverer affaldet. Alligevel er der meget giftigt affald, der bliver brændt.

Ressourcer

Ressourcer er de materiale, man bruger til at lave forskellige ting. Hvis man skal lave et glas syltetøj, skal man bruge materialer både til at lave glasset og låget og til at lave syltetøjet.

Del denne side med andre