Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Affald og miljø

Råstoffer er de ting, vi udvinder fra jorden. Råstoffer bruger man til at lave forskellige varer. Når råstofferne er blevet forarbejdet, kaldes de råvarer.

I Danmark har vi sand, grus, sten, tørv, ler, moler og kalk, som vi graver op af jorden. Måske kender du en grusgrav eller et sted, man graver moler eller kalk? Moler findes ved Limfjorden på øerne Mors og Fur. Kalk henter man især i jorden omkring Fakse på Sydøstsjælland.

  • Sten bruger vi til at lægge i indkørsler, til at lave stenmure i haven, til at lægge under asfalten på vejen og til at bygge huse med.
  • Sand bruger vi til sandkasser og som underlag på legepladser. Grus bruges bl.a. til veje.
  • Ler bruger vi til mursten og keramik.
  • Kalk bruger vi til cement og i landbruget.
  • Moler bruger man til kattegrus.

Sten, sand og jord stammer fra dengang, det var istid i Danmark.

Det meste af den energi, vi bruger til strøm og varme, kommer fra olie, kul og gas. Det kommer også fra jorden. I Danmark henter vi olie og naturgas fra havbunden under Nordsøen.

I andre lande har man for eksempel metaller, diamanter, kul eller andre ting i jorden. Vand er også et vigtigt råstof.

Især olie, drikkevand og diamanter er meget værdifulde. Derfor kan lande godt finde på at lave krig for at få magten over de områder, hvor der er olie, rent drikkevand eller diamanter.

Råstoffer bliver ikke gendannet. Når der ikke er mere metal i minen, må man genbruge gamle ting eller affald.

Kul og olie kan man ikke genbruge. Når det er brændt, er det blevet til kuldioxid (CO2), som er en luftart. Det tager lang tid at danne noget nyt. Den olie, vi bruger i dag, stammer fra dengang, der var dinosaurusser på jorden.

I stedet kan man lave energi af træ, atomkraft eller med solfangere og vindmøller. Men der skal mange solfangere og vindmøller til at lave så meget energi, som vi bruger i vores huse. Og biler og flyvemaskiner kan ikke køre og flyve langt på strøm.

Prøv at snakke i klassen, om I kender andre måder at lave varme og strøm til biler, huse og flyvemaskiner.

Fotos med affald og miljø

Artikel om affald og miljø

Råstoffer

Råstoffer er det, man henter fra jorden. I Danmark har vi sand, grus og sten. Vi har også olie og naturgas. Men mange råstoffer kommer fra andre dele af verden.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om kompostering og bioaffald?