Et deponi er et lager til affald, der ikke kan genbruges eller brændes.

Artikel om deponi

Asbest

Før i tiden brugte man asbest i mange af de ting, man bruger i byggerier. For eksempel til tagplader, loftsplader eller isolering. Asbeststøv kan give lungekræft, hvis man indånder det. Derfor skal asbest på deponi, når det bliver til affald.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om farligt affald