Noget affald kan brændes og blive til strøm og fjernvarme.

Artikel om forbrænding

E. Strøm og fjernvarme

Når affaldet brænder inde i ovnen, kommer der en masse varme. Varmen bruger man til at lave damp. Dampen bruges til at lave strøm og fjernvarme.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om affald og miljø?