Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Hver gang vi smider noget ud, går der mange materialer tabt. Derfor er det bedst at undgå at lave affald. Det er bare ikke muligt at lade være med at smide noget ud, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan man behandler affaldet, så man bedst hjælper miljøet.

Der findes forskellige måder at behandle affaldet på. Dem kan man stille op i et affaldshierarki, som kan vises med en pyramide. Ligesom i kostpyramiden står det bedste (det vi skal have mest af) nederst i pyramiden, mens det dårligste (det vi skal have mindst af) står øverst.

Det er bedst, hvis vi kan undgå at lave affald. Vi laver mindre affald hvis vi køber mindre, eller bruger tingene i længere tid. Det kalder man for affaldsforebyggelse eller affaldsminimering, og det står på førstepladsen i affaldshierarkiet.

På andenpladsen står direkte genbrug. Det betyder at man bruger tingene til det samme formål igen. For eksempel når man vasker flasker og fylder dem igen, eller når man giver brugt tøj væk som er blevet for småt.

Genanvendelse betyder at man behandler tingene, så de bliver til nye råvarer. Det er for eksempel når jernværkerne smelter gamle cykler om til nyt metal.

Noget affald kan man ikke genanvende, men det egner sig til at blive brændt. Det sker på et forbrændingsanlæg, hvor affaldet bliver til strøm og fjernvarme. Da forbrænding udnytter energien i affaldet, står forbrænding på fjerdepladsen i hierarkiet.

Noget affald egner sig hverken til genbrug eller til forbrænding. Den slags affald lægger man på et deponi. Deponering af affaldet står på sidstepladsen i affaldshierarkiet, fordi alle ressourcer i affaldet går tabt.

Artikel om genbrug

Affaldstrekanten

Når man snakker om affald, er der nogle måder der er bedre at behandle det på end andre. I affaldstrekanten står det bedste nederst og det dårligste øverst. Ligesom du måske kender det fra kostpyramiden.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om forbrænding