Gamle aviser, ugeblade og andet papir kan man bruge igen og igen.

Artikel om papir

Indsamling af papir

Indsamlingen af papir er forskellig fra kommune til kommune. I nogle kommuner bliver papiret hentet af skraldemanden. Andre steder skal man selv aflevere papiret i en papir-container.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om papir?