Et deponi er et lager af affald, der ikke kan genbruges eller brændes.

Artikel om deponi

Deponi - hvad er det?

Et deponi er et sted, hvor man modtager, behandler og henlægger affald. Det drejer sig kun om det affald, man ikke kan genbruge eller brænde.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om forbrænding og energi?