En affaldscelle er en udgravning, man har lavet ved at grave en masse jord eller grus væk – måske i en gammel grusgrav. Cellens bund og sider fores med et lag plast eller ler – eller endda begge dele. På den måde har man gjort cellen ”tæt”.

Over plast- og lerlaget lægges et drænlag, som skal fange den forurenede vand, som løber gennem affaldet. Og derover lægger/deponerer man så affaldet.

Når man lægger affald på deponiet, lægger man det i mange lag oven på hinanden. Man sikrer sig, at affaldet må modtages og sorterer evt. brændbart affald fra til forbrænding. Derefter kører man hen over affaldet med en stor maskine, så det bliver presset sammen og fylder mindst muligt.

Deponier er som oftest placeret nær kysten. Det skal sikre, at hvis der skulle trænge for eksempel forurenet vand ud fra deponiet, bliver det ført ud i havet – og ikke ned til vores drikkevand eller til vandløb og søer.

Det koster omkring 900 kroner i at køre et ton affald til deponi. Hvis det er farligt affald koster det cirka 1300 kroner pr. ton. Til sammenligning koster det ca. 400 - 500 kroner at køre et ton affald til forbrænding. (revas.dk og renonord.dk)

Artikel om deponi

Asbest

Før i tiden brugte man asbest i en lang række bygningsmaterialer. Det kunne for eksempel være i tag-, væg- eller loftsplader samt isolering. Støvet kan give lungekræft, hvis man indånder det. Derfor skal asbest på deponi, når det bliver til affald.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om forbrænding og energi?