Elektronik indeholder både sjældne metaller og farlige stoffer.
Derfor skal det specialbehandles.

Artikel om elektronik

Flammehæmmere

Flammehæmmere i elektronik er meget vigtige. Som navnet siger, er flammehæmmernes funktion at sørge for, at elektronikprodukterne ikke bryder i brand, når de bliver brugt.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om papir?