Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Farligt affald

Faresymboler

Faresymboler viser, om et produkt er sundheds- eller miljøfarligt. Et produkt kan godt have flere symboler. Formålet med symbolerne er at beskytte borgerne ved at advare mod kemikaliernes farlige egenskaber.

Der findes over 100.000 registrerede kemikalier i EU. Derfor har EU valgt også at standardisere faremærkningen og klassificeringen. Det betyder, at mærkerne skal se ens ud i alle medlemslandene. Formålet er at beskytte brugerne ved at advare mod kemikaliernes farlige egenskaber. Advarslen gives i form af fareklasser med hver deres tilhørende bogstav og symbol. Ud over bogstavet og symbolet er kemikalier ofte mærket med de såkaldte R- og S-sætninger (risiko- og sikkerhedssætninger).

Produkter, der er mærket med et eller flere af de officielle faresymboler skal altid betragtes som farligt affald og afleveres til en indsamling for farligt affald. Læs mere om faresymbolerne via dette link: mst.dk

Er du i tvivl, om en ting eller et produkt er farligt affald, så lad tvivlen komme miljøet til gode. Smid det ikke i skraldespanden, men aflever det på genbrugspladsen eller til Miljøbilen eller en anden ordning, som findes i din kommune. Teknisk Forvaltning kan give dig svar på, hvordan det skal afleveres.

Del denne side med andre