Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Forbrændingsanlæg

Et forbrændingsanlæg brænder restaffald fra husholdningerne og småt brændbart affald fra virksomheder og genbrugspladser. Varmen fra forbrændingen bruges til produktion af elektricitet og fjernvarme.

Der findes lidt under 30 forbrændingsanlæg i Danmark. De behandler affald fra boliger, kontorer, butikker, virksomheder og institutioner. Anlæggene brænder affald, der ifølge miljølovgivningen er forbrændingsegnet. Det er affald som ikke kan blive genbrugt og er for godt til at blive deponeret. Det svarer til omkring 1/3 af alt affald i Danmark.

Der er også forbrændingsanlæg som brænder farligt affald, eksempelvis kemikalier og medicin.

Et forbrændingsanlæg består som udgangspunkt af:

  • Affaldsmodtagelse og silo hvor affaldet bliver opbevaret
  • Krangrab der læsser affaldet ind i ovnene gennem tragtene
  • Ovne hvor affaldet brænder. Der bliver dannet røg og slagge
  • Dampkedel. Den varme røg fra ovnen opvarmer vand til damp
  • Turbine og generator, der producerer elektricitet
  • En varmeveksler, der producerer varmt vand til fjernvarme
  • Røgrensningsanlæg og skorsten
  • Slaggegrave, og
  • Spildevandsrensning

OBS! Da de enkelte forbrændingsanlæg har forskellig størrelse og kapacitet, er dette tema skrevet som oversigtsartikler. Ønsker du oplysninger om et specifikt anlæg, er det bedst at kontakte dem direkte.

Del denne side med andre