Noget affald kan brændes. Forbrændingsanlæggene bruger energien til strøm og fjernvarme.

Artikel om forbrænding

Ulemper ved energiproduktion

Både borgere og politikere er i disse år meget optagede af den globale opvarmning der kan ændre vores klima. Den vigtigste ”klimagas” er CO2 som opstår ved blandt andet afbrænding.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om metaller?