Papir, metal, glas og mange andre materialer kan genbruges igen og igen.

Artikel om genbrug

Indsamling af glas

Glas kan man bruge igen og igen. Derfor indsamler kommunerne glas, det glas som borgerne vil smide væk.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om affald og miljø?