Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Undervisningsmaterialer
Webquests - lærervejledning

Til læreren

Webquest er en interessant undervisningsform – en slags rollespil på nettet – uden spilprogrammering. En webquest opbygges ofte om en situation i hverdagen, hvor forskellige personer i forskellige funktioner mødes for at løse en opgave.
Eleverne tildeles forskellige roller og skal på samme måde løse en opgave sammen. De resurser, der kan skaffe den nødvendige viden til at løse opgaven, findes ofte på nettet.
En del af linksene finder I her på www.affald.dk - mens andre links findes hos andre kilder. Vi har i vores valg af webressourcer (links) udvalgt kilder, vi mener passer til klassetrinnet. Eleverne opfordres derfor til at benytte disse kilder i stedet for at google tilfældige kilder.

Hvad er en webquest?

En webquest er en opgave, der løses via internettet. Grundidéen med en webquest er, at elever/kursister/studerende undersøger en problemstilling ud fra en på forhånd defineret rolle.

WebQuest-konceptet blev opfundet i 1995 af professor i pædagogisk it-integration Bernie Dodge fra San Diego State University. Hans definition på genren lyder:

"En WebQuest er en udforskende aktivitet, hvor informationen, som eleverne anvender, helt eller hovedsageligt, kommer fra internettet. WebQuests tilrettelægges med henblik på at udnytte elevernes tid effektivt, at fokusere på at anvende information snarere end at søge efter den, og at understøtte elevernes tankeprocesser, hvad angår analyse, sammenfatning og vurdering."

Bernie Dodge har uddybet hvad der adskiller en WebQuest fra andre webbaserede aktiviteter:

"Omdrejningspunktet i en WebQuest er en medrivende og lad-sig-gørlig opgave, som sætter tanker i gang, der på en eller anden måde hæver sig op over det registrerende niveau. Det handler om at gøre noget med informationen. Tankerne kan være kreative eller kritiske, og indeholde problemløsning, vurdering, analyse eller syntese. Opgaven må og skal være mere end bare at besvare spørgsmål eller bevidstløst at gengive det, der står på skærmen. I bedste fald er WebQuesten en forenklet udgave af en arbejdsopgave, som den kunne forme sig uden for skolens mure."

Læs mere på sitet webquest.org og Education World (se under links).

WebQuestens vigtigste træk

Som man kan se, er en WebQuest ikke en ”skattejagt” på nettet. Det altafgørende er nemlig, at eleverne skal gøre noget med informationerne. Den opgave eleverne stilles skal tvinge dem til at omskabe og sammenfatte abstrakt information til egentlig konkret og vedkommende viden.

Den grundlæggende ide med en WebQuest er, at eleverne påtager sig en rolle som tvinger dem til at filtrere Internettets oceaner af information gennem en bestemt figurs 'briller'. På den måde bliver arbejdsopgaven på samme tid vedkommende, konkret og tilpasset elevernes niveau.
Ift. roller kan hver gruppe spille samme eller forskellige roller, og klassen kan deles på flere måder.

Et eksempel (tema: Husligt arbejde i en familie):
I researchfasen er klassen fx delt op i en gruppe med mødre, en med fædre, en med sønner og en med døtre. De researcher sammen med samme udgangspunkt – hvad laver kvinder, mænd, drenge og piger i en familie?
Senere sættes grupperne sammen til familier på fire. På baggrund af hvert familiemedlems research, skal hver familie finde ud af, hvordan de vil fordele arbejdsopgaverne imellem sig og lave deres præsentation/opgave af hvorfor de har valgt som de har.
På den måde ”tvinges” alle i gruppen til at fremlægge noget for de andre, og inddrage de øvrige i familien til at se husligt arbejde fra fx mødrenes perspektiv.

Webquests er blevet meget populære med gymnasiereformen, der stiller krav om, at eleverne på de gymnasiale uddannelser arbejder med IT som en integreret del af undervisningen. Men webquests kan med samme selvfølgelighed anvendes i grundskolen - også i de små klasser.

Webquestens form gør den desuden egnet til anvendelse i tværfaglige projektarbejder.

Webquestens faser

Webquesten er bygget op omkring forskellige faser: Introduktion, roller, udfordringen.

Introfasen:

Her præsenteres klassen for den overordnede problemstilling. Som lærer kan man vælge at supplere denne fase med noget fælles information, fx videoklip, fælles læsning af faglig tekst ller lignende.

Roller

Her præsenteres eleverne for de enkelte roller - og samtidig bør man præsentere udfordringen - målet med webquesten.

Udfordringen

Som en del af questen skal eleverne løse en udfordring. Opgaverne er formuleret, så viden skal omformes til noget nyt.

Informationer fra fx nettet skal ikke bare indsættes i en tekstopgave, men fx bruges i en paneldebat, en videoproduktion, indgå som argumenter i en tale eller bruges til at skabe et nyt visuelt udtryk.

Under fanebaldet Udfordringen præsenteres også forløbets faser. Fx at man samler viden, deler vider, samler ny viden osv.

Herunder præsenteres også, hvis gruppens medlemmer skal løse forskellige opgaver. Fx at nogen samler viden, mens andre laver mere praktiske opgaver.

Hvad skal man styre som lærer?

For hver webquest findes et faneblad med gode råd til dig som lærer. Men generelt skal du som lærer sikre:

Mål og formål:  At alle elever har forstået opgavens formål og mål (introduktionen) og evt. understøtte gennemgangen med andet materiale.

Roller: Desuden skal du sikre dig, at alle elever har forstået deres rolle. Du kan man med fordel se på forskellige elevers kompetencer og fordele rollerne efter dette.

Differentiering: Webquest er en meget fri undervisningsform, der let kan differentieres. Du kan fx vælge at nogle elever løser en opgave sammen, mens andre elever måske foretrækker at løse opgaven mere selvstændigt. Lad gerne eleverne måle deres fakta, kilder og argumenter op imod hinanden undervejs, da de på en måde deler viden med hinanden.

Valg af andre it-midler: Eleverne opfordres i nogle af webquestene til at samle deres noter i fx Springpad eller Mindmeister (et mind map program). Vi har i dette lagt vægt på programmer, der kan anvendes gratis via nettet eller billigt som apps, samt nogle der kan anvendes på forskellige platfome (både pc, mac, iPads og evt. mobiltelefoner/smartphones).

Vores bud skal kun ses som forslag. Hvis eleverne er mere trygge ved andre programmer, eller skolen i forvejen har licens til egnede programmer, kan I frit vælge disse. Alle elever i klassen behøver heller ikke vælge samme program - hvis nogle foretrækker fx springpad frem for mindmaps (eller omvendt) er det helt fint. Målet er, at eleverne samler information i en digital form de selv kan forstå, og som de kan dele med andre (deres egen digitale håndbog).

Vurder elevernes indsats: Under hver enkelt webquest er der desuden defineret nogle mål, du som lærer kan vælge at gennemgå for at sikre, at eleverne har opnået den fornødne indsigt i emnet.

Kemien i din hverdag

Kemien i din hverdag

Affald.dk anbefaler!

Kemienidinhverdag 2

Materiale om hverdagens kemikalier for 5. klasse og opefter. Brug det som supplement til undervisning om farligt affald.
Besøg hjemmesiden her.

Se alle på link-siden
Hvad sker der med dit affald?

Hvad sker der med dit affald?

Affald.dk anbefaler!

affaldsfilm1

Fem film med Emma, Jakob og Kristoffer der kigger nærmere på det affald, vi smider i skraldespanden og i naturen.

For 0.-6. klasse.

 Se filmene her

Se alle på link-siden
Affaldsuniverset

Affaldsuniverset

Affald.dk anbefaler!

Hjælp hr. Skrald på genbrugspladsen (0. klasse og op) - eller lær om affald og energi i Affaldsspillet (5.-10. klasse).

Besøg Affaldsuniverset.Affaldsuniverset

 

Se alle på link-siden
Mind The Trash

Mind The Trash

Affald.dk anbefaler!

mind-the-trash-logo

Miljøministeriets fleksible undervisnings-materiale om affald og ressourcer. Læs mere på www.mindthetrash.dk

Se alle på link-siden
Kend dit skrald

Kend dit skrald

Affald.dk anbefaler!

kend dit skrald2

Ni kortfilm om affald, sortering og genbrug for indskolingen og mellemtrinnet.

Se filmene her.

Se alle på link-siden
Affaldets vej til strøm og varme

Affaldets vej til strøm og varme

Affald.dk anbefaler!

Følg forbrændingsanlægget i Aarhus, når de døgnet rundt omdanner affald til strøm og fjernvarme.

Følg anlægget på din iPad (HTML5)

Følg anlægget i Explorer (Flash)

ILD2

Se alle på link-siden
Dansk Retursystem

Dansk Retursystem

Affald.dk anbefaler!

RetursystemLogo 

Dansk Retursystem for børn - Undervisningsmateriale om genanvendelse af dåser og flaske.

Besøg hjemmesiden

Se alle på link-siden
Fjernvarmeskolen

Fjernvarmeskolen

Affald.dk anbefaler!

fjv-skole-banner

Et gratis undervisningsmateriale for udskolingen.

Besøg Fjernvarmeskolen

Se alle på link-siden
Affaldskort

Affaldskort

Affald.dk anbefaler!

DN affaldskort

Kan en hundelort slå en indkøbsvogn? Spil affaldskort med Danmarks Naturfredningsforening.

Find de digitale spillekort her.

Se alle på link-siden
Affaldets vej til strøm og varme (2)

Affaldets vej til strøm og varme (2)

Affald.dk anbefaler!

Følg forbrændingsanlægget i Aarhus, når de døgnet rundt omdanner affald til strøm og fjernvarme.

Følg anlægget på din iPad (HTML5)

Følg anlægget i Explorer (Flash)

ILD2

Se alle på link-siden
Flere kampagner: