Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Affald og miljø

Ved en livscyklusanalyse undersøger man trin for trin, hvor meget et produkt skader miljøet i løbet af dets ”liv”. Det er helt tilbage til fremstillingen af produktet, transporten af råvarer og produkt, og til slut når produktet er blevet til affald og skal bortskaffes. Analysen kan også nøjes med at omfatte for eksempel fremstillingen eller bortskaffelsen, afhængigt af hvad man ønsker at bruge den til. På baggrund af analysen foretages en vurdering.

Det første trin er som regel at analysere, hvilken skade det gør at få fat i råstofferne/råvarerne, for eksempel metaller, olie eller bomuld.

Derefter undersøger man hvert led ved produktionen af produktet: Omsmeltningen af metallet, omdannelsen af olie til plastik eller farvning og spinding af bomulden.

Dernæst vurderes produktets brug: strømforbrug, udslip af røg, kemikalier eller andre uønskede effekter.

Til sidst undersøger man, hvordan man kommer af med produktet, når det er blevet til affald. Kan det for eksempel brændes og blive til energi, skilles ad og blive til nye produkter, eller skal det lægges på deponi?

I livscyklusanalyser undersøger man som hovedregel skaderne på miljøet i hele verden. Man ser altså ikke kun på de enkelte led i produktionen og bortskaffelse, der ligger inden for fx Danmarks eller EU’s grænser. Man tager hele processen med – uanset hvordan råstoffer, dele til produktionen eller affald bevæger sig rundt i verden.

På baggrund af analyserne foretages en vurdering af dem. Vurderingerne er ikke altid det bedste miljømæssige valg, men inddrager også aspekter som økonomi, og at det skal være nemt at bruge og fremskaffe produktet. Ved vurderingen af om produktet er ”godt nok”, må man også tillægge de enkelte parametre bestemte værdier. Er det for eksempel bedre, at en vare bruger mindre energi, hvis den i stedet indeholder en række giftige kemikalier?

Til dette kan man blandt andet bruge en cost-benefit-analyse.

Læs mere om livscyklusanalyser under temaet papir i artiklen "Genbrug af papir og pap".

Fotos med affald og miljø

Artikel om affald og miljø

Affaldsbehandling i Grønland

Grønland er verdens største ø og meget tyndt befolket, da 3/4 er dækket af is. Samtidig skaber isen store afstande mellem byer og bygder, hvilket besværliggør transport af fx affald. Derfor har Grønland også nogle andre affaldsproblemstillinger end Danmark.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om kompostering og bioaffald?