Affald der ikke kan genbruges eller brændes ender på deponi.

Artikel om deponi

Perkolat fra deponier

Forurenet vand fra deponier kaldes perkolat. Moderne deponier er bygget, så der ikke kan sive forurenet vand ud fra dem.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om papir?