Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Artikler

Døde køer i dieselolien

På grund af den store udledning af CO2 fra transport arbejder forskerne løbende på at finde mere miljørigtige brændstofkilder til erstatning for kul og olie. I Danmark arbejdes der i øjeblikket på at fremstille biodiesel af slagteriaffald.

Elektricitet

Elektricitet bliver også kaldt el eller strøm. Når du tænder på en kontakt, kommer der elektricitet, der får pæren i lampen til at lyse.

Vedvarende energi

I Danmark stammer 72 % af vores energiforbrug fra forbrænding af kul, olie og naturgas (2013), men vi får også energi fra solen, fra vindkraft og fra forbrænding af affald.

Restprodukter fra forbrænding af affald

Når man brænder affald, opstår der nye affaldsprodukter fra processen. Dette affald er røg, slagge, gips, spildevandsslam og flyveaske, som er potentielt skadelige for naturen. De skal derfor behandles, inden de forlader forbrændingsanlæggene.

Forbrændingsegnet affald

Affald fra skraldeposen i køkkenet kalder man restaffald eller dagrenovation. Når skraldeposen er fuld, lægger man den i affaldsbeholderen udenfor.

Ulemper ved energiproduktion

Både borgere og politikere er i disse år meget optagede af den globale opvarmning der kan ændre vores klima. Den vigtigste ”klimagas” er CO2 som opstår ved blandt andet afbrænding.

Syreregn

Syreregn opstår, når syrer, fra for eksempel forbrænding af affald, kommer ud i luften og blander sig med luftens indhold af vand. Syreregn skader især nåletræer og kan ødelægge store skovområder.

H. Røgrensning

Røgen fra affaldsforbrændingen er forurenet med forskellige miljø- og sundhedsskadelige stoffer fra affaldet. Derfor bliver røgen renset inden den lukkes ud gennem skorstenen.

F. Turbine og generator

Turbinen og generatoren bruger til produktion af elektricitet. Først driver dampen turbinen rundt, som en ventilator. Turbinens omdrejninger driver en magnet rundt inde i generatoren, som producerer strøm ved hjælp af elektromagnetisme.

G. Varmeveksler - fjernvarme

En varmeveksler bruges til produktion af fjernvarme og til opvarmning af brugsvand i husene. Det hedder en varmeveksler, fordi den udveksler varme mellem koldt og varmt vand.

Hvorfor brænder vi affaldet?

De første store forbrændingsanlæg i Danmark blev indviet omkring 1970, hvor mængden af affald steg betydeligt. Det er dog ikke alting, der egner sig lige godt til forbrænding.

E. Dampkedel

Når affaldet brænder udvikles der varme og røg. Varmen fra røgen opvarmer vandet i en kedel oven på ovnen. Vanddampen fra kedlen bruges til produktion af elektricitet og fjernvarme.

D. Slagge

Slagge er rester fra forbrænding af affald. Slagge består blandt andet af aske, porcelænsrester, glas og flasker og ting af jern og metal.

C. Ovnen

Affaldet bliver brændt i en ovn på forbrændingsanlægget. Ovnen brænder ved temperaturer mellem 850 og 1200 grader. Affaldet bliver sendt ind gennem en tragt, og slutprodukterne er slagge og røg.

B. Affaldsmodtagelse

Affaldsmodtagelsen er der, hvor skraldebilerne ankommer og læsser affaldet af i en stor silo. Fra siloen løfter store kraner affaldet ind i ovnen.

Restaffald/dagrenovation

Affald fra skraldeposen i køkkenet kalder man restaffald eller dagrenovation. Når skraldeposen er fuld, lægger man den i affaldsbeholderen udenfor.

Renovation

Hvad er en renovationsarbejder, og hvorfor hedder det mon dagrenovation?

Forbrændingsanlæg

Et forbrændingsanlæg brænder restaffald fra husholdningerne og småt brændbart affald fra virksomheder og genbrugspladser. Varmen fra forbrændingen bruges til produktion af elektricitet og fjernvarme.

Del denne side med andre