Når affaldet brændes laves der energi i form af strøm og fjernvarme.

Artikel om forbrænding

E. Dampkedel

Når affaldet brænder udvikles der varme og røg. Varmen fra røgen opvarmer vandet i en kedel oven på ovnen. Vanddampen fra kedlen bruges til produktion af elektricitet og fjernvarme.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om plastik?