Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Affald brændes af tre grunde:

  • for at mindske behovet for deponier
  • fordi det er hygiejnisk
  • fordi vi kan producere elektricitet og varme.

Frem til slutningen af 1960’erne blev langt det meste affald i Danmark lagt på lossepladser uden beskyttelse. Uanset om det var gamle sofaer, batterier eller madaffald.
Madaffaldet tiltrak rotter, måger og fluer, og var det var derfor ikke så lækkert at bo lige op og ned af en losseplads. I modsætning til nutidens deponier, var datidens lossepladser heller ikke beskyttet mod nedsivning af stoffer til jord og grundvand.

Da vi blev rigere i Danmark op gennem 1960’erne, steg affaldsmængderne betydeligt og miljøproblemerne på lossepladserne voksede samtidigt. Derfor opstod behovet for at finde en mere miljøvenlig metode til at komme af med affaldet på. Man begyndte derfor at brænde affaldet og samtidig udnytte affaldets energiindhold til produktion af elektricitet og fjernvarme.
Energien fra affaldet erstatter andre former for energiproduktion. Dermed kan man spare på nogle af naturens begrænsede ressourcer som olie, kul og naturgas.

Affaldsforbrænding er underlagt skrappe miljøregler, så den foregår på et bæredygtigt grundlag og med så lille en belastning af miljøet som muligt.

Det er i dag muligt at rense røgen for ca. 95-98 % af de miljø-skadelige stoffer, men man kan endnu ikke rense CO2'en væk. Den bedste måde at nedsætte forureningen fra affaldsforbrænding på er, hvis alle danskere – også du – laver mindre affald og sorterer affaldet bedre til genbrug.

I dag bliver ca. 6 % af affaldet i Danmark lagt på deponi, men sådan er det ikke alle steder.
For eksempel lægger Kroatien 94 % af affaldet på deponi, mens man i Irland lægger 53 % på deponi. Til gengæld lægger tyskerne mindre end 1 % af affaldet på deponi (Danmark uden affald).

Artikel om forbrænding

Døde køer i dieselolien

På grund af den store udledning af CO2 fra transport arbejder forskerne løbende på at finde mere miljørigtige brændstofkilder til erstatning for kul og olie. I Danmark arbejdes der i øjeblikket på at fremstille biodiesel af slagteriaffald.

Quiz - dyb klogskab

Test din viden om henkastet affald