Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Artikler

Kompostering

Kompostering betyder at organisk affald bliver omdannet til kompost, vand, varme og kuldioxid (CO2) i en biologisk proces.

Biologisk affaldsnedbrydning

Når planter går ud, rådner de. Når fisk og dyr dør, rådner de også. I naturen forsvinder den slags affald. Man siger, at der sker en biologisk nedbrydning af det.

Flis

Flis er grene og trærødder, som er hakket i småstykker.

Biogasanlæg

På et biogasanlæg laver man biogas af for eksempel madaffald og dyregødning (gylle). Biogas bruges til at brænde i et fyr ligesom olie og naturgas. Biogas kan også bruges som drivmiddel i visse typer køretøjer og færger. 

Biogas

Der kommer biogas, når organisk affald (for eksempel madaffald, haveaffald og gødning fra dyr) rådner, uden der er ilt til stede.

Kompostjord

Kompostjord er en slags gødning, man kan bruge i sin have eller i landbruget.

Milekompostering

På nogle danske komposteringsanlæg komposterer man ved hjælp af ”miler”.

Madraskompostering

På nogle danske komposteringsanlæg komposterer man ved hjælp af ”madrasser”.

Kompostbeholder

En kompostbeholder bruges til at omsætte grønt affald til jord.

Hvad kan komposteres?

I denne artikel kan du læse om hvilken slags affald, der egner sig til at kompostere.

Haveaffald

Grene, græs og blade er haveaffald. Haveaffald kan blive til kompostjord og skal derfor ikke brændes.

Komposteringsanlæg

På et komposteringsanlæg omsættes blandt andet haveaffald til kompostjord.

Organisk affald

Organisk affald er alt det affald der kommer fra planter og dyr. Altså fra noget, der engang har været levende.

Biogas - sådan dannes den

Biogas er en blanding af gasserne metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Det fremstilles ved, at husdyrgødning og andet organisk materiale tilføres et biogasanlæg, hvor det gennemgår en anaerob nedbrydningsproces.

Kemien i organisk affald

Da madaffald stammer fra levende planter og dyr, består det af de samme kemiske strukturer som disse. For at blive til kompost skal proteiner, kulhydrater og fedt nedbrydes af bænkebidere, orme og mikroorganismer.

Mikroorganismer i komposten

Det organiske materiale i komposten nedbrydes af både mikro- og makroorganismer. Der findes mange forskellige mikroorganismer i komposten, men de vigtigste inddeles i grupperne bakterier, svampe og actinomyceter.

Hjemmekompostering

Ved hjemmekompostering omsættes grønt affald til kompost, vand og kuldioxid (CO2) i en biologisk proces. Komposteringen foregår i en beholder i haven.

Komposteringsprocessen

Det er forskellige organismer som arbejder i de forskellige faser af kompostprocessen. Her kan du få et overblik over faserne, og hvordan de spiller sammen.