Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Biogasanlæg

På et biogasanlæg laver man biogas af for eksempel madaffald og dyregødning (gylle). Biogas bruges til at brænde i et fyr ligesom olie og naturgas. Biogas kan også bruges som drivmiddel i visse typer køretøjer og færger. 

Organisk affald, eksempelvis madaffald, indeholder energi og næringsstoffer. Biogasanlæg er gode til at behandle organisk affald, fordi de udnytter både energien og næringen i affaldet. Til sammenligning udnytter man kun energien, hvis man brænder madaffald på et forbrændingsanlæg. Og man udnytter kun næringsstofferne, hvis man behandler madaffald på et kompostanlæg.

På biogasanlæg bliver energien i affaldet til biogas, og næringen bliver til gødning til at sprede på markerne. Biogassen kan bruges til at lave elektricitet og fjernvarme. Gødningen kan erstatte kunstgødning.

Biogasanlæg består af: - Rådnetanke, hvor bakterier nedbryder det organiske affald så der udvindes biogas. Hvis der er godt 50 grader varmt i tankene, tager det 14-17 dage at udvinde biogassen. - Tanke, hvor det organiske affald opvarmes til 70 grader i mindst en time, så sygdomsbakterier bliver slået ihjel. Det kaldes at hygiejnisere affaldet. Hygiejniseringen gør, at man kan bruge affaldet som gødning på markerne, uden risiko for at sprede sygdomme til planter og dyr. Der kan udvindes 150 m3 biogas af et ton madaffald og 20-30 m3 af et ton gylle (dyregødning). På dette link kan du se hvordan et biogasanlæg fungerer: bigadan.dk

De første biogasanlæg i Danmark er fra 1930’erne. De laver biogas af det slam, der kommer, når man renser spildevand.

Der er nogle danske landbrug, som har deres eget biogasanlæg, der laver biogas af gyllen fra dyrene på gården. Derudover er der næsten 30 biogas-fælles-anlæg til gylle. Biogas-fælles-anlæg hedder sådan, fordi flere landmænd er gået sammen om at bygge og drive dem.

Gyllen fra disse anlæg blandes ofte med madaffald eller med affald fra fødevareindustrien – for eksempel affald fra slagterier, mejerier og bryggerier, så der kan udvindes mere biogas.

I 2015 blev Danmarks største biogasanlæg inviet. Det leverer gas til naturgasnettet og producerer gas til opvarmning af 8.000 husstande (maskinbladet.dk). Henover de næste år vil endnu flere store anlæg blive taget i brug, da man har en målsætning om at en større del af Danmarks energiforsyning skal komme fra fornybare energikilder - i dette tilfælde biomasse. 

Del denne side med andre