Papir og pap kan genbruges 7-10 gange.

Artikel om papir

Trykning af pengesedler

I Danmark har Nationalbanken eneret på at fremstille danske pengesedler og mønter. Det er Nationalbanken, der bestemmer udseendet og den værdi, der skal stå på sedlerne og mønterne.

Quiz - dyb klogskab

Hvad ved du om affald og miljø?