Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Webquest
Det Store Forbrændingsspil

Udfordringen

I skal lave Det Store Forbrændingsspil til elever i 4.-6. klasse.

Spillet starter, hvor skraldebilerne kommer ind på Forbrændingen I/S og slutter, hvor røg, el og fjernvarme kommer ud.

Processen

Grupperne samles efter jobfunktioner

Start med at lave en hurtig brainstorming på jeres jobfunktion for at skabe et overblik over, hvilke opgaver og spørgsmål spillet kan indeholde. Hvad tror I, at folk med jeres job laver på en arbejdsdag? Hvilke tekniske områder arbejder de med (hvad er vigtigt ved driften af ovnen/energiproduktionen/styringen af anlægget osv.)?

Grafikerne planlægger spillepladen - se detaljer nederst på denne side!

Arbejde på computeren

Hver jobfunktion tilegner sig viden gennem de links, de har fået til rådighed. Gruppens medlemmer tager notater undervejs, fx fakta, der kan bruges i faktabokse, og spørgsmål, der skal søges svar på andre steder.

Notater kan med fordel samles digitalt, der gør det muligt at dele både citater, link, billeder og videoer. I kan også tegne en mindmap eller bruge en anden metode, I er trygge ved.

Spilgruppen - Forbrænding I/S

Der deles nye grupper med mindst en fra hvert jobområde - kaldet spilgruppen. Her skal hver jobfunktion dele deres viden med de andre faggrupper, så de sammen dækker hele forbrændingsanlægget og kan lave et fælles spil.

Hver spilgruppe skal lave opgaver til 10 chancefelter: 5, hvor spilleren skal rykke fremad, og 5, hvor spilleren skal rykke tilbage. Samtidig laver gruppen mindst 10 spørgsmål til affaldets vej gennem forbrændingsanlægget.

Hvert gruppemedlem fremlægger sine tanker om aktivitetsfelter og spørgsmål. Gruppen vurderer spilindholdet og taler om, hvilke typer aktiviteter og spørgsmål der mangler, for at dække alle funktionerne, så dagrenovationen (restaffaldet) flytter sig fra skraldevogn til varme og el.

Lav spillet!

Der arbejdes på aktiviteter og spørgsmål - grupperne må gerne låne spørgsmål og chancefelter fra andre grupper, for at lave spillepladen færdig.

Alt færdigt materiale afleveres til designeren, der sørger for opsætning af spillet. Har I spørgsmål, I ikke kan svare på? Søg informationen i de andre spilgrupper, søg på nettet eller ved kontakt til fagpersoner på et forbrændingsanlæg.

Præsentation - spil spillet!

Alle spil præsenteres i klassen, hvor hver gruppe spiller en anden gruppes spil. Juster spillene ift. den feed back I får fra spillerne.

Endelig præsenteres spillene for eleverne i 4.-6. klasse, der gennemspiller spillene i grupper.

 

Arbejdet for de grafiske designere:

Designerne har det overordnede ansvar for udarbejdelse af spillepladen.

I undersøgelsesfasen skal I udarbejde en fælles spilleplade med 120 felter: 60 chancefelter (10 for hver faggruppe) og 15 spørgsmålsfelter.

Afgør, om eleverne i 4.-6. klasse skal spille i grupper eller enkeltvis.

Deltageren flytter sin brik på spillepladen ved at kaste en terning.

Hver spilgruppe skal lave opgaver til 10 chancefelter: 5, hvor spilleren skal rykke fremad, og 5, hvor spilleren skal rykke tilbage. Samtidig laver gruppen mindst 10 spørgsmål til affaldets vej gennem forbrændingsanlægget (der kan jo være overlap i de spørgsmål, som grupperne laver, så der skal være et vist overskud).

Det er jeres opgave at pusle aktivitetsfelter og spørgsmål på plads på pladen, så det passer sammen.

Det skal ende op med et fælles spil, som kan kopieres til flere grupper.

Eksempler på felter

Et chancefelt kan fx indeholde teksten:

Arbejdstilsynet har besøgt Forbrændingen I/S. De var meget tilfredse med sikkerheden på arbejdspladsen. Flyt 3 felter frem.

I en variation, kan I lade eleverne slå med terningen, for at afgøre udfaldet:

Arbejdstilsynet har besøgt Forbrændingen I/S. Slå med terningen for at afgøre om de var tilfredse med sikkerheden. 1-3: Arbejdstilsynet var tilfredse. Ryk tre felter frem.
4-6: Arbejdstilsynet fandt mange problemer med sikkerheden for de ansatte. Ryk tre felter tilbage.

Et spørgsmålskort kan fx indeholde teksten:

SP: Hvor varmt er der i ovnen på Forbrændingen? SVAR: ... Det er grafikernes opgave at sikre, at spørgsmål og aktiviteter skal dække følgende områder:

  • Jobfunktioner og uddannelse
  • Opgaver i forhold til skraldevognens indhold
  • Opgaver i forhold til driften af anlægget, forbrændingen i ovnen og behandling af restprodukter fra forbrændingen (røg, slagge og spildevand)
  • Opgaver i forhold til elproduktionen
  • Opgaver i forhold til fjernvarmen

Sådan laves spillepladen:

Spillepladen kan laves på papir, pap eller lignende - eller digitalt, fx på Smartboardet:

Start med at tegne spillepladen.

Læg figurer (fx en firkant) ind på aktivitetsfelter.

Link figurerne til sider i Smartboardfilen, hvor opgaverne beskrives.

Lav brikker, fx cirkler, i forskellige farver - eller brug kapsler, knapper eller lignende - måske små stykker affald? De har ikke andre funktioner, end at de kan flyttes over spillepladen.