Webquest
Det Store Forbrændingsspil

Intro

En stor del af vores affald bliver i dag brændt på store forbrændingsanlæg. Varmen fra forbrændingen bruges til at skabe varme og el.

Arbejdet på forbrændingsanlægget er derfor vigtigt, både i forhold til miljøet og i forhold til vores energiforsyning.

Forbrændingsanlæggene er store arbejdspladser, hvor mange mennesker har deres daglige gang. I dette projekt skal I møde et udvalg af dem.

Det er ikke kun mennesker, der arbejder forbrændingsanlægget, men også mennesker, der udfører funktioner omkring anlægget.

Vil I vide mere om at arbejde på et forbrændingsanlæg, har I mulighed for at følge en rundvisning med klassen. Se her, hvilke anlæg, der tager imod besøg.