Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Webquest
Hvor bliver affaldet af?

Til læreren

Denne lærervejledning er tilpasset denne præcise webquest. Ønsker du en mere generel og pædagogisk viden om webquests som undervisningsform så se her.

Denne webquest kan bruges i natur/teknik alene eller til et tværfagligt (uge)forløb med inddragelse af natur/teknik og dansk.

Da målgruppen er de yngste skoleelever er en solid vejledning og styring gennem opgaven nødvendig.

Forløbet indledes med fordel af en gennemgang af nye ord og fagudtryk, som eleverne vil møde i deres arbejde, fx: kompost, kompostbeholder, haveaffald, genbrug, genbrugsplads, renovation, dagrenovation, fibre (papir- og træ-), glascontainer, flaskeautomat, henkastet affald.

Til det formål kan I med fordel bruge indgangen for 0.-2. klasse her på siden. Start med at bruge den i fællesskab. Når eleverne går igang med opgaven, kan de fordybe sig i deres temaer. Du kan også benytte sidens billedarkiv til at illustrere fagudtrykkene. Har du smartboard til rådighed, kan du let kaste billederne op på tavlen.

Processen/rollerne

1. Start med at inddele klassen i grupper med op til 5 deltagere i hver.

Hvert gruppemedlem får en af følgende roller:

 • Journalisten Bob – skal interviewe eksperterne
 • Haveejer Hans: Ekspert i, hvordan man laver kompost
 • Skraldemand Sørensen – henter affald fra husene i byen
 • Gurli på genbrugspladsen – sørger for at affaldet bliver genbrugt
 • Petra på papirfabrikken – laver både nyt papir og genbrugspapir

Variation: Journalisten Bob kan fordeles på flere elever, så de kun interviewer 1-2 eksperter hver. Journalisterne kan evt. arbejde sammen to og to om at finde på spørgsmål til fx kompost- eller papireksperten.

Enkelte roller kan udelades i gruppen for at få antallet til at gå op, ligesom roller kan løses af 2 elever i fællesskab. I må også gerne lave navnene om, så det passer med drengenavne/pigenavne, hvis I vil.

Måske vil udklædningstøj til interviewet tiltale nogle elever.

2. Hvis det er et længerevarende projekt

Hvis forløbet strækker sig over længere tid, kan projektet fx igangsættes med undervisningsforløbet om kompost. Eleverne kan her sideløbende med webquesten forsøge at kompostere forskellige typer affald: fx madpakker, papir, plast og metal.

I kan også kombinere undervisningen med et besøg hos jeres lokale affaldsselskab. Se mere her.

3. Grupperne samles

Start med at tale om, hvad I allerede ved om emnet. Hvordan sorterer I affald hjemme hos jer?

Er der noget I ikke ved?

4. Arbejde på computeren

Start med at se videoerne fra affald.dk.

Hans ser temaet om kompost. Sørensen ser temaet om indsamling. Petra ser temaet om papir. Gurli ser temaet om behandling.

Eleverne skriver stikord ned, så de kan huske, det de har set. De kan også vælge af tage billeder fra skærmen (skærmdumps), der kan hjælpe dem med at huske. Eller hente billeder i Affald.dk’s billedarkiv.

Har de forstået det hele?

Se videoerne igen og løs opgaverne.

5. Grupperne samles igen:

Snak om, hvad I har hørt. Ved I mere nu, end I gjorde før? Er der stadig noget, I ikke ved?

6. Eksperterne kan søge flere informationer her:

Prøv at se videoerne igen – eller se på de andre gode steder på nettet.

Undersøg hvilken slags affald, eleverne kan sortere til genbrug derhjemme. Hvor kan man gøre af affaldet? Kuber, storskrald, papircontainere, kompost, batterier på låget, farligt affald, genbrugsstationen? Er der forskel for eleverne ift. boligform (hus/lejlighed/landejendom)?

Eleverne kan evt. gå på biblioteket eller spørge dig. Skal I besøge genbrugspladsen eller et forbrændingsanlæg, kan I også samle informationer dér.

Alle 4 eksperter finder mindst ét billede, som de kan vise frem, mens de bliver interviewet.

Journalisten finder på flere spørgsmål. Og finder billeder, som han kan vise til eksperterne.

7. Gruppen samles

De skal nu forberede deres tv-udsendelse. Hvad skal eksperterne fortælle? Hvordan skal journalisten stille spørgsmålene?

8. Klassen samles

Alle grupper viser deres interview – enten live eller på video.

Der samles op i klassen.

 • Hvad overraskede os?
 • Hvad ved vi nu om affald?
 • Hvad var sværest ved at lave interview?
 • Hvad synes vi lykkedes bedst?

9. Lærerens tjekliste

 • Har journalisten gennemført sit interview?
 • Svarer eleverne i interviewet på de spørgsmål, de bliver stillet?
 • Viser deres svar en god forståelse for området?
 • Kan eleverne bruge nye ord og vendinger?
 • Har eleverne fået øget viden om deres muligheder for at sortere affald, der hvor de bor?