Dette website bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.

Vælg tema

Artikler

Derfor brænder vi affaldet

Det ældste forbrændingsanlæg i Danmark er fra 1968. Det er dog ikke alle slags affald, som er lige gode at brænde.

Køkkenaffald

Affaldet fra skraldeposen i køkkenet kalder man restaffald. Når skraldeposen er fuld, lægger man den i affaldsbeholderen udenfor. Så køres det til forbrænding.

Drivhuseffekt og CO2

Når noget brænder, bliver der dannet kul-dioxid. Det kaldes også CO2.
Måske har du hørt, at CO2 ødelægger vores klima?

Syreregn

Når man brænder affald, kommer der forskellige syrer. Når de kommer ud i luften, bliver de til syreregn, som ødelægger naturen. Derfor renser man røgen.

H. Rensning af røg

Når røgen til sidst skal sendes ud gennem skorstenen, er det vigtigt, at den er ren. Der må ikke være noget i røgen, som kan skade miljøet eller gøre os mennesker syge. Derfor bliver røgen renset grundigt.

F. Elektricitet

Elektricitet kaldes også el eller strøm. Når du tænder på en kontakt, kommer der elektricitet, der får pæren i lampen til at lyse.

G. Fjernvarme

Radiatoren giver varme i værelset, fordi der er varmt vand i den. Mere end halvdelen af husene i Danmark har fjernvarme i deres radiatorer.

E. Strøm og fjernvarme

Når affaldet brænder inde i ovnen, kommer der en masse varme. Varmen bruger man til at lave damp. Dampen bruges til at lave strøm og fjernvarme.

D. Slagge

Den del af affaldet, der ikke kan brænde, kaldes slagge. I slaggen kan der være aske, stumper af porcelæn, sand fra glas og flasker og ting af jern og metal.

C. Ovnen

Affaldet bliver brændt i en ovn på forbrændingsanlægget. Temperaturen i ovnen er omkring 1000 grader. Affaldet bliver sendt ind gennem en tragt og kommer ud som slagge og røg.

B. Affaldsmodtagelse

Affaldsmodtagelsen er der, hvor skraldebilerne kommer og læsser affaldet af i en stor silo. Fra siloen løfter store kraner affaldet ind i ovnen.

Skraldemand

Hvorfor hedder det egentlig en skraldemand?

Forbrændingsanlæg

Et forbrændingsanlæg brænder restaffald fra borgerne og småt brændbart affald fra firmaer og genbrugspladser. Varmen fra forbrændingen bruges til produktion af strøm og fjernvarme.